Velkommen

FL-Teknik

Vi har leveret:

 • Platformsvægte fra 200 kg til 48 ton.
 • Vægte til afvejning af svin og køer.
 • Vægtsystemer til påbygning af fodervogne f.eks. JF - Tim - Præstbro.
 • Vægtsystemer til transportvogne f.eks. til transport af dyr.
 • Vægtsystemer til afvejning af fodersiloer.
 • Vægtsystemer styring af tørrerier. Forindstillet kg. vand tørres væk
 • Vægtsystemer til Male-blandeanlæg, incl. komplet styring med motorværn.
 • Vægtsystemer til afvejningsvægte, f.eks. i 25 kg spande
 • Vægtsystemer til brovægte.
 • Vægtsystemer til anlæg der fremstiller beton og mørtel.
 • Vægtsystemer til blandeprocesser i industrianlæg.

NYHEDER

Fyldstandsovervågning
Vi kan nu tilbyde et fyldstands- overvågningssystem til gylletanke.
Hent PDF her!